Några avstånd runt sjön Skagern

Som hjälp för dig när du planerar dina dagsetapper.

Löksta gård                 Luen Västanmosse    5,0 km

Luen Västanmosse     Kronkärr                    5,5 km

Kronkärr                     Bässebol                     8,1 km

Kronkärr                     Gammelgården        10,4 km


Bässebol                      Gammelgården         3,0 km

Gammelgården           Gottbol                      2,7 km

Gottbol                        Moo Gård                  8,9 km

Moo Gård                   Gisselnäs                  12,8 km

Gisselnäs                     Däldenäs                   6,0 km

Däldenäs                     Kvarnbolet                5,3 km

Kvarnbolet                  Camp Skagern          7,4 km

Däldenäs                     Camp Skagern         12,7 km

Camp Skagern            Otterberget               3,5 km

Otterberget                 Gudhammar             6,0 km

Gudhammar               Wäggetorp              13,4 km

Wäggetorp                  Lökstad Gård           5,0 kmwebmaster@skagernrunt.se
RIDLED VANDRINGSLED PILGRIMSLED
SKAGERN RUNT