Någon gång på stenåldern kom vandrande jägare hit, fann livet gott och stannade.
Några tusen år senare passerade pilgrimerna på sin väg till och från Olav den Heliges grav i Nidaros.
Nu har leden Skagern Runt öppnat nya möjligheter för människor att uppleva den mellansvenska naturen när den är som bäst. Här finns alltifrån det öppna landskapet med röda stugor till djupa skogar och kargare natur.

  
Vi vill tacka alla som besökt vårt område under 2021 samt önska er välkomna under 2022 samt tack till alla markägare för upplåtelse av mark!webmaster@skagernrunt.se

Total längd 100 km
öppen 1 juni - 30 september
Välkommen till gränsbygderna mellan Götaland och Svealand!

Sidan uppdaterad
  10 maj 2022
Rid Vandra eller Cykla
SKAGERN RUNT
Välkomna till Skagern Runt.

Det finns möjlighet till dagsturer hos vissa logivärdar, intresserade får ta kontakt med logivärdarna.
Startpunkt väljer du själv, men det kan vara bra att start i den södra delen vid Gudhammar p.g.a. att det saknas logi i den delen.
Om ni är intresserade av att bli medlemmar i föreningen så finns det info om detta under fliken 'Föreningar'.OBS!! Länk till vår Facebook-sida finns i menyn.