Skyltningen består av stolpar med ledens symboler: hästsko, känga och pilgrimsmärke, blå-vit färgmarkering samt pil för färdriktning.
Du färdas på stigar, mindre körvägar och byvägar samt på någon sträcka asfalt där inget annat varit möjligt.
Goda råd inför turen:
- Du medför egen häst.
- Den bör vara vältränad, välskodd och trafikvan– helst även vaccinerad.
Ryttare bör räkna med minst tre övernattningar, vandrare gärna fyra. Lägg gärna till någon dag för att få större utbyte av färden.
Du bokar själv logi. Se Logi.
Vi rekommenderar varmt vår speciella Färdguide!– se
Kontakta oss!

För allas trevnad, var hänsynsfull och respektera allemansrätten!

För säker parkering av bil och ev hästkärra, kontakta någon av uthyrarna.
Startpunkt väljer du själv, men det kan vara bra att start i den södra delen vid Gudhammar p.g.a. att det saknas logi i den delen. Vill du ha råd kontakta oss.

info@skagernrunt.se

OBS!
Vill du nyttja bara en del av leden kan de flesta uthyrare hjälpa till med förflyttning.
 
För att finansiera underhåll av leden tar vi ut en avgift på
30:-/häst/övernattning. Detta tas ut av logivärdarna, i gengäld har vi sänkt priset på guiden till 120:-

Avståndstabell

Tips och service

webmaster@skagernrunt.se
RIDLED VANDRINGSLED PILGRIMSLED
SKAGERN RUNT