SKAGERN
Skagern är den artonde i storlek av landets insjöar.

Tre landskap och fyra kommuner möts i sjön, väljer du att färdas hela vägen runt sjön får du möta både västgötar, värmlänningar och närkingar!
Skagernleden har kommit till genom gott samarbete mellan berörda kommuner, ridklubbar, uthyrare och positiva markägare.
 
VÄL MÖTT PÅ LEDEN!
Det går även en trevlig cykelled runt Skagern.
Mer info om cykelleden finns på
www.kristinehamn.se
gå till turistsidan, aktiviteter, cykling.
RIDLED VANDRINGSLED PILGRIMSLED
SKAGERN RUNT
webmaster@skagernrunt.se